NAGRYWARKA SD

Przedstawione urządzenie służy do archiwizacji otrzymanych danych z Loggera na karcie SD. Dane zapisywane są w postaci plików CSV (wartości oddzielane średnikami), które łatwo można odczytać w arkuszu kalkulacyjnym lub notatniku. Do odczytu i analizy danych można wykorzystać dedykowany program „mE – LOG Reader”. Przy każdym uruchomieniu urządzenia, na karcie tworzony jest plik LOG_nn, gdzie nn to kolejny numer pliku. Korzystając z programu „mE – LOG2KML Converter” mamy możliwość konwersji pliku LOG na plik KML – wyświetlający na mapie trasę przebytą przez urządzenie. Do podglądu plików KML można użyć np. programu Google Earth.

Urządzenie wyposażone jest w kartę SD o pojemności 2GB. W celu zastosowania innej karty SD, należy ją sformatować w formacie FAT16/32. Nagrywarka obsługuje karty o pojemności do 16GB.

WYGLĄD URZĄDZENIA

Dodatkowo Nagrywarka pełni rolę HUBa, do którego podłączane są obsługiwane czujniki. Oprócz obsługiwanych przez Logger czujników (Temp1, Temp2, RPM), nagrywarka umożliwia zapis dodatkowych parametrów, które nie są wyświetlane na wyświetlaczu, ani nie są wysyłane do Odbiornika na Ziemi.

Opis wyprowadzeń:

Temp 1wejście czujnika temperatury 1(sygnał, masa)
Temp 2wejście czujnika temperatury 2(sygnał, masa)
RPMwejście czujnika obrotów(sygnał, masa)
PWM 1wejście 1 kanału PWM z odbiornika RC(sygnał, masa)
PWM 2wejście 2 kanału PWM z odbiornika RC(sygnał, masa)
A1wejście analogowe 1 (zakres 0-5V)(sygnał, masa)
A2wejście analogowe 2 (zakres 0-5V)(sygnał, masa)
TXwyjście danych do nadajnika RS(sygnał, +5V, masa)

Wejścia PWM 1 i 2 służą do przechwytywania stanu dwóch kanałów z odbiornika RC (np. położenie drążka gazu). Analizując wartość tych kanałów np. w funkcji prędkości modelu, możemy wyznaczyć tzw. krzywą gazu.

Wejścia A1 i A2 umożliwiają podłączenie dowolnego czujnika z wyjściem analogowym, w którym sygnał zawiera się w zakresie 0 – 5V. W logach dane te zapisywane są jako wartości wbudowanego przetwornika analogowo – cyfrowego (poziom 0 odpowiada wartości 0, natomiast poziom 5V odpowiada wartości 1023). W celu podłączenia napięcia o wyższym potencjale, należy zastosować dzielnik napięcia. Przeliczanie zapisanych wartości ADC na wartość napięcia można wykonać w programie obsługi LOGów „mE – LOG Reader”

Wartości, które zapisywane są w pliku logów:

BattTXwartość napięcia zasilania Loggera
Satsilość satelit
Speedprędkość pozioma
Vsprędkość pionowa
Alt_AGLwysokość względna (nad poziomem ziemi)
Altwysokość (nad poziomem morza)
Odometrprzebyty dystans
Max_distnajwiększa odległość od miejsca startu
timer_htimer – godziny
timer_mtimer – minuty
timer_stimer – sekundy
Temp1temperatura z czujnika 1
Temp2temperatura z czujnika 2
Latitudekoordynaty GPS – długość geograficzna
Longitudekoordynaty GPS – szerokość geograficzna
rpmobroty silnika
CH1wartość z wejścia PWM 1 (zakres 0 – 2000)
CH2wartość z wejścia PWM 2 (zakres 0 – 2000)
AN1wartość z wejścia analogowego 1 (zakres 0 – 1023)
AN2wartość z wejścia analogowego 2 (zakres 0 – 1023)
timingczas od uruchomienia sterownika (w ms)
UTCdata i godzina pobrana z GPS (strefa czasowa UTC)

WSKAŹNIK STATUSU LED:

Wskaźnik może świecić kolorem czerwonym lub zielonym.  Jeśli po włączeniu urządzenia, wskaźnik świeci na ZIELONO, oznacza to poprawną inicjalizację karty SD. Jeśli wskaźnik świeci na CZERWONO, karta nie została prawidłowo zainicjowana lub nie ma jej w ogóle. W takim przypadku należy upewnić się że karta jest w czytniku, a jeśli jest i nadal nie działa, to należy sformatować ją do formatu FAT16/32. Po poprawnej inicjalizacji karty, czytnik zaczyna zapisywać dane, sygnalizując ten fakt naprzemiennie zmieniającym się kolorem wskaźnika CZERWONY / ZIELONY.

Dane techniczne:

Napięcie zasilaniaZ Logera
Pobór prądu (typ)80 mA
Pobór prądu (max) SD, RS TX, TEMP 1 i 2190 mA
Waga24 g
Wymiary (dł./szer./wys.) mm50 / 15 / 33