LOGGER TX

Urządzenie, służy do pomiaru oraz zapamiętaniu średnich i maksymalnych wartości poniższych parametrów:

 • prędkość pozioma (GPS)
 • prędkość pionowa (barometr)
 • wysokość (barometr)
 • przebyta droga
 • najdalsza odległość od miejsca startu
 • czas lotu
 • temperatura z dwóch czujników (opcjonalnie)
 • obroty silnika (opcjonalnie)
 • ilość widocznych satelit
 • napięcie zasilania urządzenia

WYGLĄD URZĄDZENIA

Pomiar parametrów oparty jest o dane uzyskane z odbiornika GPS i barometru, które są integralną częścią urządzenia. Urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po podłączeniu zasilania. Aby dane mogły być użyte do obliczeń, muszą być one uzyskane z minimum 5 satelit. Ilość satelit użytych do obliczania pozycji GPS wyświetlana jest na jednym z ekranów roboczych (rys. 9). O fakcie uzyskania minimalnej ilości satelit, informuje nas niebieska dioda LED „Wskaźnik FIX OK.” przedstawiona na powyższym rysunku. Gdy się zaświeci, możemy zacząć pomiary.

Po włączeniu zasilania, na wyświetlaczu pojawia się ekran powitalny

Po paru sekundach, na wyświetlaczu cyklicznie co 1 sekundę pojawiać się będą kolejne ekrany robocze.

UWAGA: Jeśli chcemy zatrzymać przełączanie kolejnych ekranów, należy przytrzymać znajdujący się na przedniej części urządzenia przycisk. Tak długo, jak trzymamy przycisk, wyświetlany będzie aktualny ekran roboczy.

EKRANY ROBOCZE

PRĘDKOŚĆ POZIOMA

Rysunek 2 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający aktualną prędkość poziomą (57), maksymalną zarejestrowaną prędkość (82), średnią zarejestrowaną prędkość (34). Prędkość wyświetlana jest w kilometrach na godzinę. Pomiar prędkości średniej wykonywany jest tylko po przekroczeniu prędkości 1 km/h.


PRĘDKOŚĆ PIONOWA

Rysunek 3 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający aktualną prędkość pionową (-2,3), maksymalną zarejestrowaną prędkość (5,1), minimalną zarejestrowaną prędkość (-7,4). Prędkość pionowa wyświetlana jest w metrach na sekundę. Pomiar prędkości pionowej uzyskiwany jest z czujnika barometrycznego.


WYSOKOŚĆ

Rysunek 4 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający aktualną wysokość (75), maksymalną zarejestrowaną wysokość (117), średnią zarejestrowaną wysokość (60). Wysokość wyświetlana jest w metrach. Pomiar wysokości średniej wykonywany jest tylko po przekroczeniu prędkości 1 km/h.


ODOMETR

Rysunek 5 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający całkowitą drogę, jaką przebyło urządzenie od momentu złapania min. 5 satelit do teraz (2.97 km), a także maksymalną odległość w linii prostej jaką przebyło urządzenie od miejsca złapania min. 5 satelit (0.36 km)


TIMER Rysunek 6 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający czas, jaki upłynął od momentu gdy urządzenie przekroczyło prędkość
1 km/h do teraz. Czas zliczany jest tylko wtedy gdy prędkość urządzenia przekracza 1 km/h.


TEMPERATURA

Rysunek 7 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający temperaturę zmierzoną z obu podłączonych do urządzenia czujników temperatury. U góry wyświetlacza pokazywane wartości dotyczą czujnika nr 1, natomiast na dole czujnika nr 2. Wyświetlane są także wartości średnie i maksymalne. Temperatura wyświetlana jest w stopniach Celsjusza. UWAGA: Jeśli do urządzenia nie będzie podłączony żaden
z czujników temperatury, poniższy ekran nie zostanie wyświetlony.


OBROTOMIERZ

Rysunek 8 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający zmierzone obroty silnika, pobrane z podłączonego czujnika obrotów lub wyjścia z elektronicznego układu zapłonowego. Urządzenie wyświetla także obroty średnie i maksymalne. Obroty wyświetlane są w tysiącach obrotów na minutę.

UWAGA: Jeśli do urządzenia nie będzie podłączony sygnał obrotów, poniższy ekran nie zostanie wyświetlony.


SATELITY, ZASILANIE

Rysunek 9 przedstawia ekran roboczy, wyświetlający ilości satelit użytych do obliczenia pozycji (9), oraz napięcia zasilania układu (7.85V).


UWAGA:

Po włączeniu zasilania, musi upłynąć pewien czas do uzyskania dostatecznej ilości satelit, który uzależniony jest od warunków pogodowych, aktywności słonecznej i innych czynników. Aby skrócić ten czas, nie należy przemieszczać urządzenia do momentu uzyskania dostatecznej ilości satelit. Podczas użytkowania urządzenia, starać się utrzymywać antenę GPS w kierunku „do góry”.

Urządzenie wyposażone jest w złącze, umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak:

 • nagrywarka parametrów lotu na karcie SD
 • czujniki temperatury
 • sygnał obrotów silnika
 • nadajnik danych telemetrycznych
 • programator oprogramowania

Układ wyprowadzeń złącza przedstawia rysunek 10.

Opis wyprowadzeń:

TEMP 1 i GNDczujnik temperatury 1
TEMP 2 i GNDczujnik temperatury 2
RPM i GNDsygnał obrotów
RAW+ i GNDwejście zasilania (4,5V – 9V)
VCC 3,3Vwyjście zasilania
TX, RX, DTRwejścia / wyjścia programowania i transmisji danych

INFORMACJA:

W celu poprawnego odczytu temperatury, należy zastosować czujnik NTC 100K 3950

Akceptowany sygnał obrotów silnika – przebieg prostokątny o amplitudzie 0 – 5V

Dane techniczne:

Napięcie zasilania4,5 V – 9 V
Pobór prądu (typ)80 mA
Pobór prądu (max) SD, RS TX, TEMP 1 i 2190 mA
WyświetlaczOLED 0,96’ 128×64
GPS, GlonassUBLOX 7
Waga24 g
Wymiary (dł./szer./wys.) mm50 / 15 / 33