Urządzenie umożliwia wykonywanie kontroli losowej pracowników wchodzących i wychodzących z zakładu pracy. Zadaniem urządzenia, jest losowe kierowanie przechodzących osób do kontroli szczegółowej, badaniu alkomatem i itp.

Sposób użycia:

Osoby przechodzące przez przejście pracownicze, każdorazowo naciskają znajdujący się na obudowie urządzenia przycisk. Naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym. Jeśli osoba nie ma być kontrolowana, na urządzeniu zaświeci się ZIELONA kontrolka. Jeżeli system wylosuje osobę do kontroli, urządzenie wygeneruje trzy długie sygnały dźwiękowe zaświecając jednocześnie CZERWONĄ kontrolkę. Gotowość urządzenia do pracy sygnalizuje ŻÓŁTA kontrolka migająca na przycisku. 

System umożliwia dyskretne wywołanie sygnalizacji konieczności kontroli wyzwalane przez pracownika ochrony. Zwierając chwilowo w dowolnym momencie wyprowadzenia wejścia sterującego urządzenia, wynik następnego losowania zawsze będzie oznaczać kontrolę. Do wejścia sterującego można podłączyć przełącznik chwilowy lub radiolinię z wyjściem monostabilnym.

Prawdopodobieństwo  kontroli można regulować w zakresie od 1 do 10, gdzie 1 oznacza duże prawdopodobieństwo kontroli, a 10 małe prawdopodobieństwo kontroli.